Pielgrzymka rozpoczęła się tradycyjnie od błogosławieństwa ks. proboszcza w kościele parafialnym w Pruchniku o godz 6.30,  proboszczem od sierpnia jest dziekan ks. Piotr Kandefer, a błogosławił nas wraz z „Pielgrzym z przytupem”- J E Ks. Bp Stanisławem Jamrozkiem,   ks. biskup wręczył krzyż pielgrzymkowy Ojcu Generałowi Księdzu Kazimierzowi Radzikowi, który z kolei wyprowadził pielgrzymkę z granic miasta, a nawet gminy. Pierwszy etap wiódł do sanktuarium tuligłowskiego, gdzie po modlitwie przed Niepokalaną Matką Dobrej Nadziei, był odpoczynek, ciepła herbata lub kawa, a następnie poszliśmy w górę Tuligłów  w kierunku lasu, na Bełwin i Łętownię – starą trasą pielgrzymią do Częstochowy. W lesie spotkał nas deszcz, ( dobrze że nie niedźwiedź, bo podobno gdzieś krążył) ale na krótko i gdy doszliśmy do kaplicy w Bełwinie na trzeci odpoczynek już nie padało. Po 14-stej przywędrowaliśmy do Kuńkowiec, jak zawsze przygotowanych i bardzo gościnnych.  Zjedliśmy tylko część przygotowanych potraw i ciast, (bo tyle tego  przygotowano!!!) i już o 15.20 pojawiliśmy się na trasie w ostatnim etapie przed Archikatedrą. W połowie etapu czekał na nas św. Michał Archanioł  w figurze z góry Gargano, pod kościołem Matki Bożej Królowej Polski, i 18   zakonów męskich i żeńskich z Przemyśla oraz okolic , by wraz ze świętymi i błogosławionymi w relikwiach, w liczbie 28, poprowadzić 500-osobową już pielgrzymkę do ostatecznego celu, ze śpiewem i orkiestrą dętą z Tuligłów.  Przed wejściem do Archikatedry przywitano wszystkie zakony,  przedstawiono świętych i błogosławionych w relikwiach. W czasie Mszy św. której przewodniczył  Ks. Biskup Stanisław, dziękowaliśmy Bogu za różnorodność i bogactwo życia konsekrowanego w Kościele, prosząc by wszystkie zakony i instytuty życia konsekrowanego rozwijały się w duchu charyzmatu swoich świętych założycieli. Po podziękowaniu Ojca Generała i Matki Generalnej siostry Natanaelii Bednarczyk, wszystkim którzy przyczynili się do organizacji pielgrzymki i zaproszeniu na mały jubileusz bo V-tą PPD „Śladami świętego”, którą zaplanowano na 16-17 września 2016, ks. biskup pobłogosławił wszystkich i zakończył IV Pieszą Pielgrzymkę Dziękczynną. Wszystkim uczestnikom pielgrzymki jak i obsłudze serdecznie dziękujemy i zapraszamy w trasę pielgrzymią za rok.

 

W sobotę  po godzinie 8-smej przybędą pielgrzymi z IV już Pieszej Pielgrzymki Dziękczynnej z Pruchnika do Przemyskiej Katedry by idąc” śladami świętego”, dziękować Bogu za dar życia konsekrowanego zarówno bł. Ks. Markiewicza jak i wszystkich  powołanych. Około godziny 15.40 od kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu, ( 3 km), pójdziemy wraz ze  wszystkimi  zakonami z diecezji przemyskiej, niosącymi w relikwiach swych świętych i błogosławionych, a poprowadzi nas na tym odcinku św. Michał Archanioł, jako ten który pierwszy ze stworzeń opowiedział się po stronie Chwały Bożej w swym zawołaniu Mi – Cha -El !!!  –Któż jak Bóg !!!

pielgrzymka
 

Jeżeli Kościół porównamy z żywym organizmem, to Kościół Greko Katolicki, tak często jest porównywany, pełni rolę drugiego płuca którym oddycha żywy organizm – Kościół Katolicki. Zachowuje On swój język i ryt odprawianych nabożeństw i Mszy św. w bizantyjskim i tu bliższy jest prawosławiu, jednak uznaje zwierzchnią władzę Rzymu, czyli papieża  i naukę jaką głosi Kościół Rzymsko – Katolicki. Po tym wstępie możemy przejść do meritum i pochwalić się że w pierwszą niedzielę września gościliśmy w sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach siostry Służebnice Niepokalanej Maryi, wieczory-maryjne-06-09-15-4 które wraz z księdzem Dymitrem pracującym w Kurii Kościoła Greko Katolickiego w Przemyślu, odprawili a raczej odśpiewali w języku ukraińskim nabożeństwo ku czci Niepokalanej i poczuliśmy klimat Polskich Kresów z czasów Rzeczypospolitej w Sienkiewiczowskiej Trylogii.  wieczory-maryjne-06-09-15-3

Jutro to jest 8-go września obchodzimy odpust ku czci Matki Bożej „Siewnej”, czyli uczcimy święto Narodzenia NMP.  Do naszego tuligłowskiego sanktuarium przyjadą szkoły z sąsiednich miejscowości i szkoły imienia św. Jana Pawła II.

 

 
 
Szukaj