Boże Narodzenie 2015

24 grudnia 2015

Objawienie Pańskie

 

Orszak  Trzech

Króli

 

 

Jasełka

 

2015

 

Nowe dachy sanktuarium

9 grudnia 2015

We wrześniu br w naszym Tuligłowskim sanktuarium zakończyliśmy szczęśliwie wymiany dachów zarówno na klasztorku jak i na kościele .  Na klasztorku  została całkowicie wymieniona więźba dachowa która była od powstania i liczyła ponad 200 lat, pokrycie było zmieniane przynajmniej dwa razy w tym czasie ale więźba nie.  Na kościele zdjęte było jedynie odeskowanie, bo więźba jest stosunkowo w dobrym stanie po remoncie w siedemdziesiątych latach, całkowicie jest odnowiona wieżyczka, następnie odeskowany  został cały dach  i nałożona izolacja z folii polietylenowej.  Oba dachy są pokryte blachą aluminiowo-tytanową,  odnowiono instalacje odgromową, pozłociliśmy kopułę na wieżyczce i oświetliliśmy ją.  W następnym roku, jak będą dotacje, pokusimy się o wymianę  okien w kościele i remont elewacji całego obiektu. Koszty takich prac, jak każdy zdaje sobie sprawę, są ogromne i znacznie przekraczają możliwości naszej w sumie małej społeczności parafialnej, a dotacje nie przekraczają nawet 50%, dlatego sanktuarium wypatruje kogoś z hojną dłonią i gestem.

 

Pielgrzymka rozpoczęła się tradycyjnie od błogosławieństwa ks. proboszcza w kościele parafialnym w Pruchniku o godz 6.30,  proboszczem od sierpnia jest dziekan ks. Piotr Kandefer, a błogosławił nas wraz z „Pielgrzym z przytupem”- J E Ks. Bp Stanisławem Jamrozkiem,   ks. biskup wręczył krzyż pielgrzymkowy Ojcu Generałowi Księdzu Kazimierzowi Radzikowi, który z kolei wyprowadził pielgrzymkę z granic miasta, a nawet gminy. Pierwszy etap wiódł do sanktuarium tuligłowskiego, gdzie po modlitwie przed Niepokalaną Matką Dobrej Nadziei, był odpoczynek, ciepła herbata lub kawa, a następnie poszliśmy w górę Tuligłów  w kierunku lasu, na Bełwin i Łętownię – starą trasą pielgrzymią do Częstochowy. W lesie spotkał nas deszcz, ( dobrze że nie niedźwiedź, bo podobno gdzieś krążył) ale na krótko i gdy doszliśmy do kaplicy w Bełwinie na trzeci odpoczynek już nie padało. Po 14-stej przywędrowaliśmy do Kuńkowiec, jak zawsze przygotowanych i bardzo gościnnych.  Zjedliśmy tylko część przygotowanych potraw i ciast, (bo tyle tego  przygotowano!!!) i już o 15.20 pojawiliśmy się na trasie w ostatnim etapie przed Archikatedrą. W połowie etapu czekał na nas św. Michał Archanioł  w figurze z góry Gargano, pod kościołem Matki Bożej Królowej Polski, i 18   zakonów męskich i żeńskich z Przemyśla oraz okolic , by wraz ze świętymi i błogosławionymi w relikwiach, w liczbie 28, poprowadzić 500-osobową już pielgrzymkę do ostatecznego celu, ze śpiewem i orkiestrą dętą z Tuligłów.  Przed wejściem do Archikatedry przywitano wszystkie zakony,  przedstawiono świętych i błogosławionych w relikwiach. W czasie Mszy św. której przewodniczył  Ks. Biskup Stanisław, dziękowaliśmy Bogu za różnorodność i bogactwo życia konsekrowanego w Kościele, prosząc by wszystkie zakony i instytuty życia konsekrowanego rozwijały się w duchu charyzmatu swoich świętych założycieli. Po podziękowaniu Ojca Generała i Matki Generalnej siostry Natanaelii Bednarczyk, wszystkim którzy przyczynili się do organizacji pielgrzymki i zaproszeniu na mały jubileusz bo V-tą PPD „Śladami świętego”, którą zaplanowano na 16-17 września 2016, ks. biskup pobłogosławił wszystkich i zakończył IV Pieszą Pielgrzymkę Dziękczynną. Wszystkim uczestnikom pielgrzymki jak i obsłudze serdecznie dziękujemy i zapraszamy w trasę pielgrzymią za rok.

 
 
Szukaj