Święte Triduum Paschalne

20 kwietnia 2014

Drodzy Parafianie i czciciele Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei.

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Ta prawda niech opromienia radością i nadzieją wszystkie dni Waszego życia i Waszych bliskich.

Niech chwała chwalebnie Zmartwychwstałego będzie udziałem każdego, kogo kochacie i wszystkich ludzi dobrej woli .

Alleluja.

 

Wieczór Kolęd i Pastorałek

5-i-2014-20

Drugie wspólne kolędowanie Tuligłowskie odbyło się 05 stycznia 2014 r. w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Spotkanie rozpoczęło się od występu teatrzyku „Promyczek”, w którym to nasze wspaniałe, zdolne dzieci wystawiły Jasełka, napisane i wyreżyserowane przez Panią Urszulę Potoczny. W przygotowaniu pomagała jej Pani Mirosława Pająk. Wszyscy przedstawiający zostali nagrodzeni gromkimi brawami od licznie przybyłej publiczności która zebrała się w sali gimnastycznej.

5-i-2014-16

Następnie Kapela Tuligłowska i Zespół Kolędniczy, pod kierownictwem Pana Adama Potocznego,  Wykonali kilka starszych pastorałek .

5-i-2014-3

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów, które było gospodarzem spotkania zaprosiło wszystkich zebranych na poczęstunek. Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem, spiewano długo piękne polskie kolędy.

5-i-2014-22

To był wspaniały wieczór, dający radość, budujący jedność i przynoszący pokój od Bożej Dzieciny.

Objawienie Pańskie

6-i-2014-1-1

6-i-2014-1

06 stycznia w uroczystość Trzech Króli, Kapela i zespół Kolędniczy w swoich tradycyjnych strojach wraz z orszakiem Trzech Króli, Aniołkami i pasterzami udali się procesyjnie, ze śpiewem i muzyka na uroczystą Sumę do kościoła Parafialnego.

Po przybyciu śpiewali pastorałki, przy szopce małemu Jezusowi. Potem brali czynny udział w liturgii, czytając czytania mszalne i niosąc procesyjnie dary ofiarne.

6-i-2014-11

6-i-2014-17

W ten piękny sposób uczczono uroczystość Objawienia Pańskiego.


 

Zaproszenie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów zaprasza na  Wieczór Kolęd i Pastorałek, który  odbędzie się 5 stycznia o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Tuligłowach.

W programie między innymi:

  • Jasełka w wykonaniu dzieci z Koła Teatralnego „Promyk”,
  • Koncert pastorałek w wykonaniu Grupy Kolędniczej,
  • Dzielenie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd.
 
 
Szukaj